Editorial Headline

  • 《狼人:武士激戰》全民Captain Cool

    睇《狼人:武士激戰》睇到相當燥底,因為今集的狼人先生,變得好有紳士風度好Captain Cool,但凡敵人一出手,無論是嘍囉小混混,或其他配角們,狼人全部受晒,任打唔嬲。